Agenda

Kongres Przemysłowy – Obronność i Energetyka. Europa i Ukraina 2017

20 kwietnia 2017

Warsaw Marriott Hotel, Al. Jerozolimskie 65/79, Warszawa

Konferencja stanowi oficjalne wydarzenie towarzyszące odbywającej się 21 kwietnia „Polsko-Ukraińskiej Komisji Międzyrządowej do Spraw Współpracy Gospodarczej”, która organizowana jest pod przewodnictwem wicepremierów Mateusza Morawieckiego i Stepana Kubiwa. „Kongres Przemysłowy – Obronność i Energetyka. Europa i Ukraina 2017” został objęty honorowymi patronatami Ministerstwa Rozwoju, Ministerstwa Energii, Biura Bezpieczeństwa Narodowego, Agencji Rozwoju Przemysłu oraz NATO.

POBIERZ AGENDĘ

———

AGENDA


08.00 – 09.00 | Rejestracja


09.00 – 09.30 | Otwarcie konferencji

 • Zbigniew Pisarski – Prezes Fundacji im. Kazimierza Pułaskiego
 • Piotr Kochański – Partner Zarządzający Kochański Zięba i Partnerzy

 09.30 – 11.00 | Sesja Plenarna | Nowe otwarcie – Europa Środkowa na tle konfliktu ukraińsko-rosyjskiego

Wydarzenia na kijowskim Majdanie, których następstwem była tzw. rewolucja godności oraz w konsekwencji konflikt zbrojny Ukrainy z Rosją w znaczący sposób zmieniły układ sił w Europie i uświadomiły światu zachodniemu, że władze Federacji Rosyjskiej nie wyzbyły się zimnowojennego podejścia w sprawie budowania swojej -strefy wpływów-. Następstwem tych wydarzeń było bezprecedensowe od czasu zakończenia zimnej wojny -przebudzenie- NATO w kwestii kolektywnej obrony na szczytach w Newport i Warszawie. Europa po raz kolejny wkracza w okres niepewności, kiedy sytuacja polityczna będzie wypadkową wielu, często sprzecznych ze sobą polityk.

 • Adam Daca – Monitoring/Economy – Director OPS, OSCE Special Monitoring Mission to Ukraine Donetsk Oblast/Mariupol Patrol Hub (Potwierdzony)
 • Bogusław Liberadzki – Wiceprzewodniczący Parlamentu Europejskiego, Delegacja do Komisji Parlamentarnej Stowarzyszenia UE-Ukraina (Potwierdzony)
 • Borys Tarasiuk – Minister Spraw Zagranicznych Ukrainy (1998-2000, 2005-2007) (Potwierdzony)
 • Marek Ziółkowski – Podsekretarz Stanu ds. polityki wschodniej oraz bezpieczeństwa, MSZ (Potwierdzony)
 • Przemysław Żurawski vel Grajewski – Członek Gabinetu Politycznego MSZ (Potwierdzony)

Moderator: Zbigniew Pisarski – Prezes Fundacji im. Kazimierza Pułaskiego


11.00 – 11.30 | Przerwa kawowa


11.30 – 12.00 | Przemówienia

 • Jerzy Kwieciński – Sekretarz Stanu, Ministerstwo Rozwoju (Potwierdzony)
 • Mykhailo Titarchuk – Wiceminister, Ministerstwo Rozwoju Gospodarczego i Handlu Ukrainy (Potwierdzony)

 12.00 – 13.00 | Sesja Plenarna | Współpraca w sektorze przemysłu zbrojeniowego w Europie Środkowo-Wschodniej

Państwa Europy Środkowo-Wschodniej mogą wiele zyskać na współpracy regionalnej w sektorze zbrojeniowym. Implementowanie wspólnych rozwiązań i koordynacja przy zakupie sprzętu wojskowego, np. w ramach V4 w znaczący sposób może przyczynić się do zwiększenia poziomu bezpieczeństwa państw wschodniej flanki NATO. Przed Państwami Sojuszu Północnoatlantyckiego stoi też wyzwanie zacieśnienia współpracy gospodarczej i przemysłowej z Ukrainą i Białorusią, które przy obecnym konfrontacyjnym nastawieniu Federacji Rosyjskiej stanowią państwa buforowe. Pomoc w rozwoju sektora zbrojeniowego Ukrainy mogłaby przyczynić się do zwiększenia jej asertywności względem Rosji i większej konkurencyjności na rynku uzbrojenia.

 • Joanna Bensz – Dyrektor, Europa Środkowa i Wschodnia, Lockheed Martin Global, Inc. (S.A.) Oddział w Polsce (Potwierdzona)
 • Oleg Dubisz – Wiceprezes Polsko-Ukraińskiej Izby Gospodarczej (Potwierdzony)
 • Artur Kheruvymov – Deputy Director General for Development, Ukroboromprom (Potwierdzony)
 • Viorel Manole – Executive Director, PATROMIL (The Romanian Business Association of the Military Technique Manufacturers) (Potwierdzony)
 • Piotr Wojciechowski – Prezes WB Electronics SA (Potwierdzony)

Moderator: Jerzy Aleksandrowicz – Radca prawny, Counsel. Szef Praktyki Przemysłu Obronnego i Lotnictwa, Kancelaria Kochański Zięba i Partnerzy


13.00 – 13.30 | Sesja Plenarna | Kluczowe projekty dla rozwoju i bezpieczeństwa gospodarczego Europy Środkowo-Wschodniej

Współpraca Państw Europy Środkowo-Wschodniej, gdzie szczególna rola przypada Polsce i Ukrainie, jako państwom położonym na styku UE i Azji w zakresie transportu i logistyki jest kluczowa dla ekonomicznego rozwoju Europy. Odpowiedzialnie i długofalowo prowadzona polityka rozwoju, poparta ekspertyzami naukowymi i biznesowymi, z powodzeniem może zabezpieczyć pozycję państw Europy Środkowo-Wschodniej w rywalizacji ekonomicznej, przyczyniając się do zapewnienia bezpieczeństwa dla -państw bałtyckich-, Polski, Ukrainy, Rumunii, Słowacji, Węgier, Czech, Mołdawii, Bułgarii czy też Białorusi. Polska i Ukraina współpracując mogą stać się początkiem ponadnarodowej współpracy.

 • Angelika Jarosławska – Koordynator Programu POLSKA 3.0. (Potwierdzony)
 • Aleksandra Laskowska-Rutkowska – Uczelnia Łazarskiego (Potwierdzony)
 • Jacek Bartosiak – Dyrektor Programu Gry Wojenne i Symulacje, Fundacja im. Kazimierza Pułaskiego (Potwierdzony)

Moderator: Maciej Kowalski – Ekspert Fundacji im. Kazimierza Pułaskiego


13.30 – 14.45 | Przerwa obiadowa


14.45 – 15.45 | Sesja robocza | Modernizacja Sił Zbrojnych Ukrainy – rola Polski i NATO

Ukraińska branża zbrojeniowa posiada duży potencjał, zwłaszcza w komponencie lotniczym, w postaci zaawansowanych niszowych technologii i nowoczesnych zakładów produkcyjnych. Państwom regionu Europy Środkowo-Wschodniej, które obecnie prowadzą modernizację techniczną swoich sił zbrojnych powinno zależeć na włączeniu ukraińskiego sektora zbrojeniowego w sieć europejskiego łańcucha dostaw. Ukraina potrzebuje partnerów, którzy stanowiliby pomost dla przedsiębiorstw branży obronnej na europejski rynek i pomogliby w dostosowywaniu Sił Zbrojnych Ukrainy do standardów NATO. Jednocześnie, w perspektywie najbliższych lat, przy korzystnie rozwijającym się scenariuszu wychodzenia Ukrainy z kryzysu, może stać się ona wartościowym rynkiem dla producentów sprzętu wojskowego z państw Unii Europejskiej.

 • Michał Jach – Przewodniczący Sejmowej Komisji Obrony Narodowej, Sejm RP (Potwierdzony)
 • Ihor Kabanenko – President of Ukrainian Advanced Research Project Agency (Potwierdzony)
 • Oleg Pyatkovsky – Ukroboronprom Representative in Poland (Potwierdzony)
 • Yevgen Rokicki – Ukrainian Defence and Security Industry Association (Potwierdzony)
 • Marcin Wróblewski – Zastępca Dyrektora Departamentu Polityki Bezpeczeństwa, Ministerstwo Spraw Zagranicznych (Potwierdzony)

Moderator: Paulina Zamelek – Ekspert Fundacji im. Kazimierza Pułaskiego


14.45 – 15.45 | Sesja robocza | Bezpieczeństwo dostaw ropy naftowej do Europy Środkowo-Wschodniej

Rynek i struktura dostaw ropy naftowej w Europie Wschodniej ulegnie przedefiniowaniu. Najprawdopodobniej w najbliższych latach podjęte zostaną decyzje, które będą rzutować na przyszłość energetyczną państw regionu.  Ukraina po zmianach politycznych, do których doszło po -Majdanie- znacznie zmieniła swoją strukturę dostaw ropy naftowej i gazu ziemnego – nastąpiło otwarcie na kierunek zachodni przy jednoczesnym ograniczeniu dostaw z Rosji. Jest to szansa dla Polski na wykorzystanie pełnej przepustowości Naftoportu w Gdańsku, Gazoportu w Świnoujściu, współpracy w zakresie eksploracji złóż gazowych oraz rozbudowy infrastruktury przesyłowej oraz współpracy w zakresie obrony swoich interesów poprzez wspólne stanowisko w Komisji Europejskiej.

 • Aleksander Galos – Szef Praktyki Energetyka, Surowce Naturalne i Przemysł Chemiczny. Kancelaria Kochański Zięba i Partnerzy (Potwierdzony)
 • Oleksandr Laktionov – Head of Strategic projects and programs, Strategic Planning Department NJSC -Naftogaz of Ukraine- (Potwierdzony)
 • Alan Riley – City University of London (Potwierdzony)
 • Wiktor Romaniuk – Deputowany Najwyższej Rady Ukrainy (Potwierdzony)

Moderator: Przemysław Zaleski – Ekspert Fundacji im. Kazimierza Pułaskiego


15.45 – 16.15 | Przerwa kawowa


16.15 – 17.15 | Sesja robocza | Cyberbezpieczeństwo krajowej infrastruktury krytycznej

Do infrastruktury krytycznej, w szerokim ujęciu, zaliczane są systemy zaopatrujące w surowce energetyczne i paliwa, jak również system finansowy. W Europie Środkowo-Wschodniej coraz częściej słyszy się o atakach na sieci bankowe, które posiadają kluczowe i poufne informacje dotyczące swoich klientów i ich kont. Obecnie rozwijanych i planowanych jest wiele strategicznych projektów dla architektury bezpieczeństwa informatycznego. Czy podejmowane działania będą w stanie realnie zabezpieczyć kluczową infrastrukturę z punktu widzenia funkcjonowania Państwa- Tylko ścisła współpraca projektowa między podmiotami administracji publicznej a sektorem prywatnym, będzie mogła zabezpieczyć stabilność państw regionu. 

 • Aleksander Czarnowski – Ekspert Komisji Europejskiej w projekcie Digital Single Market  (Potwierdzony)
 • Paweł Gruszecki – Szef Praktyki Nowych Technologii i Telekomunikacji w Kancelarii Kochański Zięba i Partnerzy (Potwierdzony)
 • Łukasz Kister – Kierownik Zespołu CERT, Polskie Sieci Elektroenergetyczne (Potwierdzony)
 • Grzegorz Małecki – Szef Agencji Wywiadu (2015-2016) (Potwierdzony)
 • Krzysztof Malesa – Zastępca Dyrektora Rządowego Centrum Bezpieczeństwa (Potwierdzony)

Moderator: Joanna Kulesza – Ekspert Fundacji im. Kazimierza Pułaskiego


16.15 – 17.15 | Sesja robocza | Europejski sektor gazowy – asertywna polityka i rozwój struktury 

Europejski rynek gazu ziemnego to jeden z najszybciej rozwijających się sektorów współpracy gospodarczej w ramach Unii Europejskiej. Dla państw Europy Środkowo-Wschodniej niezwykle ważna jest asertywna polityka względem Federacji Rosyjskiej, która poprzez plany rozbudowy sieci przesyłowej (Nord Stream II, Turkish Stream) bądź próby obchodzenia ustaleń Trzeciego pakietu energetycznego (gazociąg OPAL) chce pozbawić te kraje przychodów z tranzytu i ograniczyć ich rolę w dostawach surowców. Kluczem do przeciwdziałania temu procesowi powinno być wypracowywanie wspólnego stanowiska w Komisji Europejskiej, stanie na straży przestrzegania Trzeciego pakietu energetycznego oraz rozbudowa sieci przesyłowych między państwami regionu (w tym stworzenie hubu gazowego) oraz tworzenie infrastruktury dla dostaw z nowych kierunków – poprzez gazoport w Świnoujściu i Baltic Pipe.

 • Gintaras Bagdonas – Energy Security Centre of Excellence, NATO (Potwierdzony)
 • Oleksandr Laktionov – Head of Strategic projects and programs, Strategic Planning Department NJSC -Naftogaz of Ukraine- (Potwierdzony)
 • Jacek Piechota -Prezes Polsko-Ukraińskiej Izby Gospodarczej (Potwierdzony)
 • Piotr Woźniak – Prezes Zarządu PGNiG (Potwierdzony)

Moderator: Wojciech Jakóbik – Redaktor Naczelny BiznesAlert


17.15 – 17.30 | Oficjalne zamknięcie konferencji


19.00 | Uroczysta kolacja (na zaproszenie)