Granica i braki w zakresie infrastruktury przeszkodą dla współpracy gospodarczej Polski i Ukrainy – zakończył się polsko-ukraiński Kongres Przemysłowy

"Utrudnienia na granicy polsko-ukraińskiej oraz brak odpowiedniego zaplecza logistycznego utrudniają współpracę biznesu obu państw" - zauważył Sekretarz Stanu w Ministerstwie Rozwoju Jerzy Kwieciński w czasie Kongresu Przemysłowego Obronność i Energetyka - Europa i Ukraina. Kongres był oficjalnym wydarzeniem towarzyszącym "Polsko-Ukraińskiej Komisji Międzyrządowej do Spraw Współpracy Gospodarczej", która organizowana jest pod przewodnictwem wicepremierów Mateusza Morawieckiego i Stepana Kubiwa.

Stosunki polsko-ukraińskie szybko się rozwijają, jednak bardzo wiele jest jeszcze do zrobienia. Taki wniosek zdaje się płynąć z Kongresu Przemysłowego poświęconego współpracy gospodarczej Polski i Ukrainy. Reprezentujący Ministerstwo Rozwoju Jerzy Kwieciński podkreślił jednak determinacje Polski w zakresie rozwoju tych stosunków. "Jesteśmy adwokatami Ukrainy w instytucjach europejskich" - zadeklarował minister. Również jego ukraiński odpowiednik Mikhail Titarchuk zauważył, że "Polska jest dla nas kluczowym partnerem. Ukraina otwiera się na nowe horyzonty również w zakresie współpracy militarnej z Polską".

Współpracę gospodarczą utrudniają jednak przeszkody jak kolejki na granicach i reżim wizowy. Odniósł się do tego problemu Borys Tarasiuk b. minister spraw zagranicznych Ukrainy, który w drodze na Kongres czekał kilka godzin w kontroli paszportowej mimo posiadanego paszportu dyplomatycznego. "Utrudnienia na granicy polsko-ukraińskiej oraz brak odpowiedniego zaplecza logistycznego utrudniają współpracę biznesu obu państw" - podkreślił w swojej wypowiedzi minister Kwieciński.

Reprezentujący Ministerstwo Spraw Zagranicznych podsekretarz stanu ds. polityki wschodniej oraz bezpieczeństwa Marek Ziółkowski podkreślił, że stosunki polsko-ukraińskie są bogate i wieloaspektowe, niemniej dopytywany przyznał, że brak jest całościowej i spójnej polityki, wobec tego kraju. "W Polsce brak świadomości, że na Ukrainie nastąpiła systemowa zmiana" - zauważył Ziółkowski zachęcając do większego zainteresowania Ukrainą.

Historia pożywką wojny informacyjnej

Sporo uwagi w czasie Kongresu poświęcono także stosunkom ukraińsko-rosyjskim. Członek gabinetu politycznego MSZ prof. Żurawski Vel Grajewski podkreślił, że Rosja aktywnie oddziałuje na stosunki polsko-ukraińskie za pomocą tzw. środowisk kresowych, a gesty jak jednostronna uchwała Sejmu RP nazywająca wydarzenia na Wołyniu z lat 40-tych XX w. ludobójstwem są pożywką dla rosyjskiej propagandy. W kontekście ataku na polski konsulat Łucku Żurawski vel Grajewski stwierdził, że można spodziewać się kolejnych tego typu prowokacji ze strony Rosji, która dodatkowo wykorzysta elementy dezinformacyjne, tworząc niekorzystny klimat w relacjach między Polską a Ukrainą.

Do stosunków rosyjsko-ukraińskich odniósł się też Tarasiuk, który podkreślił, że nie można w równym stopniu obciążać Ukrainy i Rosji za łamanie porozumienia Mińsk II, ponieważ to Rosja jest agresorem a Ukraina korzysta po prostu ze swego prawa do obrony. "Wojna na Ukrainie to konflikt między cywilizacjami oraz wartościami" - stwierdził Tarasiuk. "Środki stosowane wobec Rosji, w tym m.in. sankcje są dobre, ale bez dostarczenia broni i amunicji Ukraina nie zyska przewagi" - dodał wieloletni szef ukraiński dyplomacji.

Memorandum o współpracy w zakresie technologii kosmicznych

Podczas Kongresu zostało podpisane memorandum o współpracy między firmami ukraińskimi oraz polskimi w zakresie rozwoju i produkcji nowych technologii w przemyśle kosmicznym. Jedną ze stron porozumienia jest firma zaangażowana w projekt budowy trzeciego co do wielkości na świecie radioteleskopu (RT90+), który powstanie w Borach Tucholskich.

Kongres Przemysłowy stanowił oficjalne wydarzenie towarzyszące odbywającej się 21 kwietnia "Polsko-Ukraińskiej Komisji Międzyrządowej do Spraw Współpracy Gospodarczej", która organizowana jest pod przewodnictwem wicepremierów Mateusza Morawieckiego i Stepana Kubiwa. "Kongres Przemysłowy - Obronność i Energetyka. Europa i Ukraina 2017" został objęty honorowymi patronatami Ministerstwa Rozwoju, Ministerstwa Energii, Biura Bezpieczeństwa Narodowego. Partnerem konferencji jest Agencja Rozwoju Przemysłu oraz Kwatera Główna NATO.

Na konferencji pojawili się wysocy przedstawiciele administracji rządowej, zarówno strony ukraińskiej jak i polskiej, eksperci oraz przedstawiciele biznesu. Podczas paneli głos zabrali między innymi: wiceminister gospodarki Ukrainy Mikhail Titarchuk, sekretarz stanu w Ministerstwie Rozwoju Jerzy Kwieciński, podsekretarz stanu ds. polityki wschodniej oraz bezpieczeństwa w Ministerstwie Spraw Zagranicznych Marek Ziółkowski, Borys Tarasiuk, minister spraw zagranicznych Ukrainy (1998-2000, 2005-2007), Prezes Polsko-Ukraińskiej Izby Gospodarczej Jacek Piechota,  wiceprezes PGNiG  Łukasz Kroplewski, czy zastępca dyrektora generalnego ds. rozwoju, Ukroboromprom Artur Kheruvymov. Kongres Przemysłowy - Obronność i Energetyka. Europa i Ukraina 2017" zorganizowany został przez Fundację im. Kazimierza Pułaskiego przy współpracy z firmą prawniczą Kochański Zięba i Partnerzy.

Galerię zdjęć z wydarzenia można znaleźć tutaj.