IDES17 wsparte przez NATO

NATO oficjalnie dołączyło do grona partnerów IDES17 oficjalnie wspierając wydarzenie!

NATO jest organizacją polityczno-wojskową czuwającą nad bezpieczeństwem, szerzącym demokrację jak również uczestniczącą w pokojowym rozwiązywaniu konfliktów. Na pierwszym miejscu stawia sobie za zadanie zagwarantowanie wolności i bezpieczeństwa państwom członkowskim i zażegnywanie konfliktów zbrojnych.

Rzeczpospolita Polska jest członkiem NATO od 1999 roku.