Kongres Przemysłowy Obronność i Energetyka 2017

O współpracy politycznej i gospodarczej na szczeblu międzypaństwowym – Kongres Przemysłowy Obronność i Energetyka 2017

W dniach 22 – 23 lutego 2017 odbędzie się konferencja poświęcona pogłębianiu międzynarodowej współpracy politycznej i gospodarczej. Wydarzenie dedykowane jest wysokim przedstawicielom państwowym oraz ekspertom specjalizujących się w obronności i energetyce. Motywem przewodnim pierwszej edycji jest „Europa i Ukraina”.

(Ang. „Industrial Defence Energy Summit 2017”), w skrócie IDES17 to konferencja, która za cel stawia sobie rozwijanie współpracy politycznej i przemysłowej na szczeblu międzypaństwowym. Na konferencji podniesione zostaną kwestie współpracy sektora zbrojeniowego i jego rozwoju w Europie Środkowej, oraz bezpieczeństwa energetycznego, które staje się coraz ważniejszym elementem światowej architektury bezpieczeństwa. Wśród poruszanych tematów znajdą się bezpieczeństwo dostaw surowców energetycznych do Europy Środkowo – Wschodniej, kooperacja państw regionu w sektorze przemysłu zbrojeniowego czy przyszłość nowych projektów jądrowych. Jedną z istotnych kwestii ma być grożący Polsce deficyt energii elektrycznej w perspektywie najbliższych 30 – 40 lat oraz perspektywy współpracy Polski z Państwami Bałtyckimi czy Ukrainą. Decydenci, przedstawiciele sił zbrojnych oraz eksperci z całego świata dyskutować będą o tym jak efektywnie rozwijać współpracę przemysłową między państwami.

Pierwsza edycja skupia uwagę na Ukrainie, która poprzez pozostawanie przez wiele lat w strefie oddziaływania Federacji Rosyjskiej i swoje wewnętrzne problemy związane z korupcją nie była w stanie przekonać Zachodu do tego, że jest cennym partnerem politycznym i gospodarczym. Po wydarzeniach na Majdanie i obaleniu niechcianej władzy Ukraińcy skierowali wektor działań na Zachód, starając się zerwać narzucone z góry zależności. Nowa władza mająca poparcie Ukraińców i ich determinacje nie zboczyła z obranej przez siebie ścieżki, mimo bezprawnej aneksji Krymu oraz wojnie toczącej się na wschodniej granicy Ukrainy. IDES17. Europa i Ukraina stanowić będzie kolejny krok na drodze poszerzenia współpracy między członkami Unii Europejskiej i jej gospodarczymi partnerami. Organizatorem konferencji IDES17 jest Fundacja im. Kazimierza Pułaskiego.

Więcej informacji można uzyskać w mediach społecznościowych https://twitter.com/FundPulaskiego i https://www.facebook.com/FundacjaPulaskiego/ oraz na stronie internetowej wydarzenia www.ides.pulaski.pl