Nowe technologie kluczowym elementem współpracy gospodarczej między Polską i Ukrainą. Podpisanie memorandum o współpracy podczas „Kongresu Przemysłowego – Obronność i Energetyka. Europa i Ukraina 2017”.

Podczas „Kongresu Przemysłowego – Obronność i Energetyka. Europa i Ukraina 2017” zostało podpisane „Memorandum o współpracy” między firmami ukraińskimi oraz polskimi. Podpisanie memorandum inicjuje pierwszy etap gotowości obu stron do rozwoju i produkcji nowych technologii w przemyśle kosmicznym.  Jedną ze stron porozumienia jest firma zaangażowana w projekt budowy trzeciego co do wielkości na świecie radioteleskopu – RT90+, który powstanie w Borach Tucholskich: http://www.astro.uni.torun.pl/~ajk/rt90simulation/RADIOTELESKOP_3D.mp4

Ukraina posiada duży potencjał, który nie jest dostrzegany na Zachodzie Europy. Silna pozycja gospodarcza Ukrainy leży w interesie Polski, jak i innych państw europejskich. To porozumienie jest jednym z fundamentów wzmacniania współpracy gospodarczej między Polską, a Ukrainą.

Współpraca gospodarcza i przemysłowa na szczeblu międzypaństwowym nie powinna być tylko domeną sektora prywatnego i wielkich koncernów – należy to postrzegać jako element racji stanu i wymóg stawiany nie tylko wobec biznesu, ale również przed decydentami politycznymi.

„Kongres Przemysłowy – Obronność i Energetyka. Europa i Ukraina 2017” to przedsięwzięcie, które postawiło sobie za cel rozwijanie współpracy politycznej i przemysłowej na szczeblu międzypaństwowym. Pierwsza edycja poświęcona była Ukrainie – państwu posiadającemu duży potencjał gospodarczy i które ma potencjał stania się kluczowym partnerem dla Polski i Unii Europejskiej.  Na kongresie podniesione zostały kwestie współpracy sektora zbrojeniowego i jego rozwoju w Europie Środkowej, oraz bezpieczeństwa energetycznego, które staje się coraz ważniejszym elementem światowej architektury bezpieczeństwa. Organizatorem wydarzenia jest Fundacja im. Kazimierza Pułaskiego. Partnerem Merytorycznym wydarzenia jest firma prawnicza Kochański Zięba i Partnerzy.