O konferencji


Współpraca gospodarcza i przemysłowa na szczeblu międzypaństwowym nie powinna być tylko domeną sektora prywatnego i wielkich koncernów - powinna być postrzegana jako racja stanu i wymóg stawiany nie tylko wobec biznesu, ale również przed decydentami państw.

"Kongres Przemysłowy. Europa i Ukraina 2017" to przedsięwzięcie, które stawia sobie za cel rozwijanie współpracy politycznej i przemysłowej na szczeblu międzypaństwowym. Pierwsza edycja poświęcona jest Ukrainie - państwu posiadającym duży potencjał gospodarczy, które mogłoby stać się wartościowym partnerem dla Polski i Unii Europejskiej. Na konferencji podniesione zostaną kwestie współpracy sektora zbrojeniowego i jego rozwoju w Europie Środkowej, oraz bezpieczeństwa energetycznego, które staje się coraz ważniejszym elementem światowej architektury bezpieczeństwa. Decydenci, przedstawiciele sił zbrojnych oraz eksperci z całego świata dyskutować będą o tym jak efektywnie rozwijać współpracę przemysłową między państwami.

Jednym z priorytetów Polskiej polityki zagranicznej jest dążenie do budowania jak najlepszych relacji ze swoimi sąsiadami. Na szczególną uwagę zasługuje Ukraina, która poprzez pozostawanie przez wiele lat w strefie oddziaływania Federacji Rosyjskiej i swoje wewnętrzne problemy związane z korupcją nie była w stanie przekonać Zachodu do tego, że jest cennym partnerem politycznym i gospodarczym. Po wydarzeniach na Majdanie i obaleniu niechcianej władzy Ukraińcy skierowali wektor działań na Zachód, starając się zerwać narzucone z góry zależności. Nowa władza mająca poparcie Ukraińców i ich determinacje nie zboczyła z obranej przez siebie ścieżki, mimo bezprawnej aneksji Krymu oraz wojnie toczącej się na wschodniej granicy Ukrainy. "Kongres Przemysłowy. Europa i Ukraina 2017" stanowić będzie kolejny krok na drodze poszerzenia współpracy między członkami Unii Europejskiej i jej gospodarczymi partnerami.