Misja

Kongres Przemysłowy Europa i Ukraina 2017 (IDES) jest międzynarodową konferencją, która stawia sobie za cel rozwijanie współpracy politycznej i przemysłowej na szczeblu międzypaństwowym. Wydarzenie skupia się na kwestiach współpracy sektora zbrojeniowego i jego rozwoju w Europie Środkowej, oraz bezpieczeństwa energetycznego, które staje się coraz ważniejszym elementem światowej architektury bezpieczeństwa. IDES jest wydarzeniem zamkniętym skierowanym do wysokich przedstawicieli państwowych, ekspertów i dziennikarzy.