Organizator

Fundacja im. Kazimierza Pułaskiego jest niezależnym think tankiem specjalizującym się w polityce zagranicznej i bezpieczeństwie międzynarodowym. Głównym obszarem aktywności Fundacji Pułaskiego jest dostarczanie analiz opisujących i wyjaśniających wydarzenia międzynarodowe, identyfikujących trendy w środowisku międzynarodowym oraz zawierających implementowalne rekomendacje i rozwiązania dla decydentów rządowych i sektora prywatnego.

Fundacja w swoich badaniach koncentruje się głównie na dwóch obszarach geograficznych: transatlantyckim oraz Rosji i przestrzeni postsowieckiej. Przedmiotem zainteresowania Fundacji są przede wszystkim bezpieczeństwo, zarówno w rozumieniu tradycyjnym jak i w jego pozamilitarnych wymiarach, a także przemiany polityczne oraz procesy ekonomiczne i społeczne mogące mieć konsekwencje dla Polski i Unii Europejskiej.

Fundacja Pułaskiego skupia ponad 60 ekspertów i jest wydawcą analiz w formatach: „Stanowiska Pułaskiego”, „Komentarza Międzynarodowego Pułaskiego” oraz „Raportu Pułaskiego”. Eksperci Fundacji regularnie współpracują z mediami.

Fundacja przyznaje nagrodę „Rycerz Wolności” dla wybitnych postaci, które przyczyniają się do promocji wartości przyświecających generałowi Kazimierzowi Pułaskiemu tj. wolności, sprawiedliwości oraz demokracji. Do dziś nagrodą uhonorowani zostali m.in.: profesor Władysław Bartoszewski, profesor Norman Davies, Aleksander Milinkiewicz, prezydent Lech Wałęsa, prezydent Aleksander Kwaśniewski, prezydent Valdas Adamkus, Javier Solana, Bernard Kouchner, Richard Lugar, prezydent Vaira Vike-Freiberga, prezydent Mikheil Saakashvili, Radek Sikorski i Carl Bildt oraz prezydent Toomas Hendrik Ilves.

Fundacja im. Kazimierza Pułaskiego jest także organizatorem dorocznej konferencji Warsaw Security Forum, będącej platformą dialogu o polityce bezpieczeństwa pomiędzy Unią Europejską, NATO i Rosją.

Fundacja Pułaskiego posiada status organizacji partnerskiej Rady Europy.


Partner merytoryczny

 


Kochański Zięba i Partnerzy
(KZP) świadczy pełen zakres usług prawnych dla biznesu. Kancelaria KZP zatrudnia obecnie niemal 100 prawników, adwokatów, radców prawnych, doradców podatkowych i rzeczników patentowych współpracujących w biurach kancelarii w Warszawie i Krakowie. Specjalizujemy się w dostarczaniu Klientom innowacyjnych i efektywnych rozwiązań prawnych spełniających najwyższe profesjonalne standardy.

Świadczymy specjalistyczne usługi w dziewięciu kluczowych sektorach: Energetyka, Surowce Naturalne i Przemysł Chemiczny; Infrastruktura i Budownictwo; Nieruchomości; Sektor Usług Finansowych; Nowe Technologie i Telekomunikacja; Przemysł Farmaceutyczny i Ochrona Zdrowia; Media; Przemysł Obronny i Lotnictwo; FMCG, Handel Detaliczny i Motoryzacja. Skoncentrowanie się na najważniejszych sektorach gospodarki pozwala nam zapewnić Klientom nie tylko standardową obsługę prawną, lecz także ? dzięki dogłębnemu rozumieniu tych branż oraz posiadaniu rozległej wiedzy i informacji rynkowych na ich temat ? świadczenie usług na najwyższym poziomie.

Naszym celem jest ścisła współpraca z Klientami, umożliwiająca nam poznanie prowadzonej przez nich działalności i dostosowanie naszych usług do ich potrzeb.

Prowadzona przez nas obsługa opiera się na pięciu filarach:

  •  Innowacyjność – KZP należy do grona najbardziej innowacyjnych firm prawniczych. Oferując Klientom nowatorskie rozwiązania czy pionierskie usługi nasza firma wyznacza standardy świadczenia usług prawnych w Polsce.
  • Jakość – nieodłączny atrybut naszych usług. Stale ją kontrolujemy i staramy się utrzymywać na najwyższym poziomie, jednocześnie wciąż ulepszając sposób, w jaki obsługujemy Klientów.
  • Relacje – KZP przykłada najwyższą wagę do nawiązywania, utrzymywania oraz rozwijania relacji z Klientami. Ich jakość przekłada się na owocną współpracę i zadowolenie naszych Klientów. Osoba odpowiedzialna za obsługę Klientów regularnie przeprowadza spotkania poświęcone między innymi bliższemu poznaniu ich działalności, celów biznesowych, planów i ewentualnych problemów, z jakimi się borykają.
  • Wiedza – nasza wiedza nie ogranicza się jedynie do znajomości przepisów prawa. Staramy się poznać branże, trendy oraz rynki, na których działają nasi Klienci. Zawsze uwzględniamy klimat gospodarczy, polityczny oraz inne czynniki mające wpływ na prowadzenie działalności gospodarczej.
  • Proaktywność – nie oczekujemy biernie na zlecenia. Dzięki wiedzy, znajomości działalności poszczególnych Klientów, rozeznaniu w rynku, prawnicy KZP są proaktywni.

    Zawsze staramy się przewidywać potencjalne problemy przed ich pojawieniem się. Takie podejście pozwala skutecznie i racjonalnie udzielać Klientom porad, chronić przed ryzykami niejednokrotnie generując oszczędności w długoterminowej perspektywie.

Podsumowując, oferta KZP znacznie wykracza poza standardowe ramy obsługi prawnej.

Firma prawnicza Kochański Zięba i Partnerzy rok do roku jest laureatem wielu prestiżowych wyróżnień i rekomendacji m.in. Warsaw Business Journal Book of Lists (No.1 Polish Law Firm 2016/2017) | Financial Times Innovative Lawyers | The Lawyer European Awards nominacja do tytułu „Kancelaria Roku: Europa Środkowa” | IFLR1000 Financial & Corporate / Energy & Infrastructure | Managing Intellectual Property IP STARS | The Legal 500 Europe, Middle East & Africa | Ambasador Polskiej Gospodarki: Medal Europejski | Lider Polskiego Biznesu BCC (nominacja)