Patronat Honorowy Biura Bezpieczeństwa Narodowego

Posted on

Biuro Bezpieczeństwa Narodowego dołączyło do grona partnerów IDES17 obejmując wydarzenie patronatem honorowym.

Biuro Bezpieczeństwa Narodowego jest urzędem państwowym, przy pomocy którego Prezydent RP wykonuje zadania w zakresie bezpieczeństwa i obronności. Do najważniejszych zadań Biura należy m.in.: realizowanie powierzonych przez Prezydenta RP zadań w zakresie bezpieczeństwa i obronności, monitorowanie i analizowanie kształtowania się strategicznych warunków bezpieczeństwa narodowego jak również merytoryczna i organizacyjna obsługa Rady Bezpieczeństwa Narodowego.

Biuro Bezpieczeństwa Narodowego regularnie współpracuje z organami władzy publicznej i organizacjami społecznymi w sprawach dotyczących bezpieczeństwa narodowego.