Patronat Honorowy Biura Bezpieczeństwa Narodowego

Biuro Bezpieczeństwa Narodowego dołączyło do grona partnerów IDES17 obejmując wydarzenie patronatem honorowym.

Biuro Bezpieczeństwa Narodowego jest urzędem państwowym, przy pomocy którego Prezydent RP wykonuje zadania w zakresie bezpieczeństwa i obronności. Do najważniejszych zadań Biura należy m.in.: realizowanie powierzonych przez Prezydenta RP zadań w zakresie bezpieczeństwa i obronności, monitorowanie i analizowanie kształtowania się strategicznych warunków bezpieczeństwa narodowego jak również merytoryczna i organizacyjna obsługa Rady Bezpieczeństwa Narodowego.

Biuro Bezpieczeństwa Narodowego regularnie współpracuje z organami władzy publicznej i organizacjami społecznymi w sprawach dotyczących bezpieczeństwa narodowego.