Patronat Honorowy: Ministerstwo Energii

Ministerstwo Energii objęło patronatem honorowym IDES17 zostając partnerem wydarzenia.

Ministerstwo Energii jest naczelnym organem administracji publicznej kierującym działami energia i gospodarka złożami kopalin w administracji rządowej.

Ministerstwo zajmuje się m.in.:

  • polityką energetyczną państwa oraz udziałem w kształtowaniu polityki energetycznej Unii Europejskiej,
  • bezpieczeństwem energetycznym kraju,
  • inicjowania, koordynowania i nadzorowania współpracy międzynarodowej w dziedzinie energii, surowców energetycznych i paliw oraz udział w pracach organów Unii Europejskiej.