Patronat Honorowy: Ministerstwo Rozwoju!

Ministerstwo Rozwoju dołączyło do grona partnerów wydarzenia obejmując IDES17 patronetem honorowym.

Ministerstwo Rozwoju jest urzędem obsługującym centralny organ administracji rządowej  – Ministra Rozwoju. Ministerstwo Rozwoju odpowiada m.in. za:

  • realizację strategii rozwoju społeczno-gospodarczego,
  • politykę gospodarczą,
  • zarządzanie systemem wdrażania Funduszy Europejskich.

Do szczegółowych zadań Ministerstwa Rozwoju należą sprawy z zakresu działów administracji rządowej:

  • rozwój regionalny,
  • gospodarka.

Dział rozwój regionalny obejmuje m.in. programowanie i koordynację polityki rozwoju oraz zarządzanie systemem Funduszy Europejskich.