Polsko-ukraińska współpraca gospodarcza tematem „Kongresu Przemysłowego – Obronność i Energetyka. Europa i Ukraina 2017” – oficjalnego wydarzenia Komisji Międzyrządowej pod przewodnictwem wicepremierów Mateusza Morawieckiego i Stepana Kubiwa.

Posted on

W dniu 20 kwietnia 2017 r. odbędzie się w Warszawie „Kongres Przemysłowy-Obronność i Energetyka. Europa i Ukraina 2017”, organizowany przez Fundację im. Kazimierza Pułaskiego we współpracy z Ministerstwem Rozwoju, Agencją Rozwoju Przemysłu oraz Fundacją Centrum Innowacji FIRE. Kongres jest oficjalnym wydarzeniem rozpoczynającego się dzień później (21 kwietnia 2017 r.) posiedzenia „Polsko-Ukraińskiej Komisji Międzyrządowej do Spraw […]

IDES17 wsparte przez NATO

Posted on

NATO oficjalnie dołączyło do grona partnerów IDES17 oficjalnie wspierając wydarzenie! NATO jest organizacją polityczno-wojskową czuwającą nad bezpieczeństwem, szerzącym demokrację jak również uczestniczącą w pokojowym rozwiązywaniu konfliktów. Na pierwszym miejscu stawia sobie za zadanie zagwarantowanie wolności i bezpieczeństwa państwom członkowskim i zażegnywanie konfliktów zbrojnych. Rzeczpospolita Polska jest członkiem NATO od 1999 roku.

Patronat Honorowy Biura Bezpieczeństwa Narodowego

Posted on

Biuro Bezpieczeństwa Narodowego dołączyło do grona partnerów IDES17 obejmując wydarzenie patronatem honorowym. Biuro Bezpieczeństwa Narodowego jest urzędem państwowym, przy pomocy którego Prezydent RP wykonuje zadania w zakresie bezpieczeństwa i obronności. Do najważniejszych zadań Biura należy m.in.: realizowanie powierzonych przez Prezydenta RP zadań w zakresie bezpieczeństwa i obronności, monitorowanie i analizowanie kształtowania się strategicznych warunków bezpieczeństwa narodowego […]

Patronat Honorowy: Ministerstwo Energii

Posted on

Ministerstwo Energii objęło patronatem honorowym IDES17 zostając partnerem wydarzenia. Ministerstwo Energii jest naczelnym organem administracji publicznej kierującym działami energia i gospodarka złożami kopalin w administracji rządowej. Ministerstwo zajmuje się m.in.: polityką energetyczną państwa oraz udziałem w kształtowaniu polityki energetycznej Unii Europejskiej, bezpieczeństwem energetycznym kraju, inicjowania, koordynowania i nadzorowania współpracy międzynarodowej w dziedzinie energii, surowców energetycznych […]

Patronat Honorowy: Ministerstwo Rozwoju!

Posted on

Ministerstwo Rozwoju dołączyło do grona partnerów wydarzenia obejmując IDES17 patronetem honorowym. Ministerstwo Rozwoju jest urzędem obsługującym centralny organ administracji rządowej  – Ministra Rozwoju. Ministerstwo Rozwoju odpowiada m.in. za: realizację strategii rozwoju społeczno-gospodarczego, politykę gospodarczą, zarządzanie systemem wdrażania Funduszy Europejskich. Do szczegółowych zadań Ministerstwa Rozwoju należą sprawy z zakresu działów administracji rządowej: rozwój regionalny, gospodarka. Dział […]

Patronat: Agencja Rozwoju Przemysłu!

Posted on

Agencja Rozwoju Przemysłu dołączyła do grona partnerów wydarzenia obejmując IDES17 patronatem. ARP wspierając przedsiębiorstwa w prowadzeniu i rozwijaniu działalności, a także w realizacji procesów restrukturyzacji, odgrywa ważną rolę w zwiększaniu konkurencyjności polskiego przemysłu. Szeroki wachlarz instrumentów wsparcia obejmuje zarówno produkty finansowe, jak i pozafinansową pomoc w realizacji przedsięwzięć, m.in. poprzez udostępnianie terenów inwestycyjnych i obiektów […]