Uczestnicy

„Kongres Przemysłowy. Europa i Ukraina 2017” odbędzie się w dniu 20 kwietnia 2017 roku. Kongres jest oficjalnym wydarzenia Komisji Międzyrządowej pod przewodnictwem wicepremierów Mateusza Morawieckiego i Stepana Kubiwa. Kongres jest wydarzeniem zamkniętym. Uczestnictwo jest możliwe tylko za zaproszeniem.


W związku z udziałem w KONGRESIE PRZEMYSŁOWYM. EUROPA I UKRAINA 2017 organizowanym przez Fundację im. Kazimierza Pułaskiego w Warszawie, w dniu 20 kwietnia 2017 roku – na terenie Hotelu Marriott Warsaw, Al. Jerozolimskie 65/79, 00-697 Warszawa, oraz w wydarzeniach towarzyszących KONGRESOWI PRZEMYSŁOWEMU. EUROPA I UKRAINA 2017, wyrażam zgodę na używanie, ingerowanie i rozpowszechnianie mojego wizerunku, głosu, wypowiedzi przez ORGANIZATORÓW, dla celów promocyjnych związanych z marketingiem projektu, bez ograniczenia miejscowego.

Wyrażenie zgody nie jest obarczone rygorem czasu, w którym pozyskane materiały mogą być wykorzystane. Wyrażenie zgody jest jednoznaczne z tym, iż fotografie, filmy lub nagrania wykonane podczas KONGRESU PRZEMYSŁOWEGO. EUROPA I UKRAINA 2017, oraz wydarzeń towarzyszących, mogą być umieszczane na stronach internetowych Fundacji im. Kazimierza Pułaskiego lub innych służących promocji KONGRESU PRZEMYSŁOWEGO. EUROPA I UKRAINA 2017 oraz wykorzystane w materiałach promocyjnych wydawanych przez ORGANIZATORÓW, także rozpowszechnianych w tym celu, za pomocą druku, wizji bądź fonii. Zrzekam się niniejszym wszelkich roszczeń (aktualnych i przyszłych), w tym również o wynagrodzenie względem ORGANIZATORÓW, z tytułu wykorzystywania mojego wizerunku/głosu/wypowiedzi na potrzeby określone w oświadczeniu. Wypełnienie formularza rejestracyjnego równoznaczne jest z wyrażeniem zgody.